Впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес

Враховуючи глобальне значення сучасних інформаційних технологій, їх роль у суспільстві, ми повинні розуміти й значні небезпеки та ризики, що несуть в собі засоби мас-медіа на молоде покоління.Повальне захоплення соціальними мережами, безконтрольне споживання медіа-продукції, насичене медіа-технологіями психологічного впливу, з культивуванням споживацтва, насильства, порнографії призводить до нівелювання загальнолюдських цінностей та морально-етичних норм молодого покоління.
В зв’язку з цим, поряд з широким запровадженням ІКТ-технологій в освітній процес й суспільне життя, назріла необхідність розпочати широку просвітницьку програму з формування медіа-освіти громадян загалом та учнів зокрема. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України запровадило Всеукраїнський експеримент за темою: «Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіа-освіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів», одним з основних складових якого є вивчення в десятих класах загальноосвітніх навчальних закладів нового навчального курсу «Медіакультура».

/Files/photogallery/-2-638 (1).jpg

Серед основних завдань експериментального дослідження є:

- вироблення медіа-імунітету, як спроможності протистояти агресивному медіасередовищу і збереженню відчуття психологічного благополуччя при споживанні медіа-продукції,

- рефлексію і критичне мислення, як психологічні механізми, які забезпечують свідоме споживання медіа-продукції на основі ефективного орієнтування в медіа-просторі та осмислення власних медіа потреб;

- здатності до медіа-творчості для компетентного і здорового особистісного самовираження, реалізації життєвих завдань, покращення якості міжособової комунікації і приязності соціального середовища та ін..

Створена та затверджена п’ятирічна програма та план участі в основних етапах експерименту, проведене навчання педагогів, розпочата робота по створенню кабінету медіа-освіти, на базі якого проводитимуться навчання не лише учнів, а й педагогів і батьків.
Кiлькiсть переглядiв: 1015